Internship

  • Creació de material gràfic per xarxes
  • Edició de vídeos corporatius i webinars
  • Disseny i desenvolupament web
  • Animació de logotips i motion graphics orientats a vídeo i web (LottieAnimation)

Disseny Web

Animacions